AASTALÕPU SEMINAR 2017: Tapa linn muutuste tuules

13.detsembril 2017 Tapa raudteejaama trahteris

Tegevuskava

10.00 Saabumine

10.10 Ettekanded

Aare Palmsalu, AS Tapa Vesi:  Tapa linna veemajandusest

Nele Rent, Muinsuskaitseameti maakonna vaneminspektor:  Tapa raudtejaam. Kultuuripärandi säilimise talumatu kergus

12.00 Tapa linna reoveepuhasti ja Moe piiritusetehase muuseumi külastus

14.15 Pidulik lõpetamine

 Osavõtjate registreerimine kuni 10. detsember 2017: ando@hvv.ee, tel 51 45 857.

Tallinna, Tartu ja Narva suunast on Tapale lihtne tulla, samuti tagasi sõita, rongiga: Narvast saabub rong Tapale 8.47, Tartust 9.47 ja Tallinnast 9.52. Tagasi väljuvad rongid Tapalt: Tartusse 16.03, Narva 16.27 ja Tallinna 16.30.

Osavõtutasu 10 EUR tasuda kohapeal.

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“

Tallinna Tehnikaülikool, Eest Veeühing ja Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldavad:

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“ 


6. aprillil 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas Raja tn 15, ruum 119

11.00 Avamine

ETTEKANDED

11:05 „Väätsa prügila nõrgvee kääritamiskatsetest” Argo Kuusik, TTÜ doktorant

11:25 „Kuhu kaob Kurtna järvede vesi?“ Marko Vaino, TLÜ doktorant

11:25Kudjape prügila sulgemise keskkonnamõjust“ Kaur-Mikk Pehme, EMÜ doktorant

11:45 „Eesti jõgede maksimumäravoolu prognoosimisest“ Ottar Tamm, EMÜ doktorant

12:05 „Targad sademeveesüsteemidNils Kändler, TTÜ doktorant

12:25 „Avaveelised tehismärgalad põllumajandusliku hajureostuse vähendamiseks“  Kuno Kasak, PhD, TÜ teadur

 VAHEAEG

13:30 „Läänemere bakterite identifitseerimine DNA põhjal“ Peeter Laas, PhD, TTÜ vilistlane

13:50 „Vetikate kasutamine CO2 sidumiseks tööstuslikust suitsugaasist“ Lara Potkuiko, TTÜ doktorant

14:10 „Pinna- ja põhjavee vastastikmõjude uurimisest Tuhala karstialal”. Oliver Koit, TLÜ doktorant

14:30 Minu tööst vee-ettevõttes AS ELVESO  Toomas Teesalu, TTÜ vilistlane

14:50 Puukallistajast veeinseneriks“ Gertu Margus, TTÜ vilistlane

15:30 „Nigeeria veeharidusprogrammist“  Vahur Värk ja Vahur Tarkmees, EVEL 

Publiku lemmiku hääletamine

KONVERENTSI LÕPETAMINE

Registreerimine: maret.merisaar@ttu.ee või tel. 6202500