Liikmemaks

Veeühingu liikmed maksavad igal aastal liikmemaksu, mille suurus määratakse üldkoosolekul. Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks. Veeühingu auliikmeilt ja üle 80 aasta vanustelt liikmetelt liikmemaksu ei nõuta. Juriidiliste liikmete liikmemaksu suurus määratakse juhatuse ja juriidiliste liikmete läbirääkimistel ning kinnitatakse üldkoosolekul.

Eesti Veeühingu liikmemaks aastas on 13 eurot, mittetöötavatel pensionäridel 3 eurot.

Liikmemaks tuleb tasuda Eesti Veeühingu arveldusarvele EE301010052030754005

Liikmete arvestusega tegeleb juhatuse liige Ene Indermitte ene.indermitte@ut.ee