Eesmärk

Eesti Veeühing on 26. oktoobril 1993. aastal määramata ajaks asutatud veemajandusprobleemidega tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on

  • arendada Eesti veemajandust,
  • eriti veekogude ja pohjavee kasutamist ning kaitset,
  • veevarustust,
  • kanalisatsiooni,
  • veehügieeni ning nendega seotud loodusteadusi,
  • erialakeelekasutust ja seadusandlust ning levitada veemajandusalast teavet.