Juhatus

Maret Merisaar-  esinaine (Maret.Merisaar@taltech.ee)
Sven Otsmaa – aseesimees (Sven.Otsmaa@keskkonnalahendused.ee)
Arvo Järvet (ajarvet@ut.ee)
Jana Põldnurk (Jana.Poldnurk@keskkonnaagentuur.ee)
Ene Indermitte (Ene.Indermitte@ut.ee)

Revisjonikomisjon:
Toivo Tähtjärv
Riho Karu
Arno Ilves -esimees