Merehuvilistele

  1. veebruaril kl 13 kuni 15 toimub Rahandusministeerumis Merealade planeeringu täiendava avalikustamise koosolek, kuhu saab end osalejaks registreerida allpool leitaval lingil. https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

Planeeringu praegune versioon tekib internetti 17. veebruaril ja aprillis tuleb veel 4 koosolekut eri maakondades.

Praegu on võimalik tutvuda eskiislahendusega: http://mereala.hendrikson.ee/eskiislahendus.html

Saab lugeda planeeringu lähtekohti (40 lk) … https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/ls_ksh_vtk_oktoober_2018.pdf

… ja vastukajasid ning ettepanekuid

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/ls_vtk_ettepanekute_koondtabel_oktoober_2018.pdf

Samuti on salvestatud 2019 a Tallinna Merepäevadel peetud konverentsi sõnavõtte.

Maret Merisaar

Puhta Läänemere Ühendusest