Juhatus

Toomas Tamm –  esimees
Arvo Järvet – aseesimees (ajarvet@ut.ee)
Maret Merisaar
Ando Laanesoo
Aare Kuusik
Elve Lode
Erki Lember.

Revisjonikomisjon:
Toivo Tähtjärv
Riho Karu
Arno Ilves.