ÜRO veemajanduseesmärgid

  • Eesti aruanded SDG 6 teemal
    ÜRO säästva arengu näitajate teemal kogub vee ja mere teemal Eesti kohta sisendit keskkonnaministeeriumi  veeosakond, aruandlus kõigi 17 milleeniumi-eesmärgi täitmise kohta pannakse kokku Riigikantseleis. Eelmine selline kogumik läks teele aastal 2016 ja on eesti keeles leitav lingilt https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_eesti/2016_06_29_ulevaade_tegevuskava2030_elluviimisest_eestis_loplik_30.06.2016_kodulehele.pdf Vee teemal on siin ainult 1 lehekülg. Ka Statistikaamet on avaldanud 2018. aastal analüüsi säästva arengu milleeniumi-eesmärkide … Loe edasi

  • Kuidas hinnatakse ÜRO Säästva Arengu Eesmärgi nr 6- VESI saavutamist?
    Eesti Veeühing sai aastaks 2019 Ülemaailmselt Veepartnerlusühenduselt (Global Water Partnership, GWP) 500 eurot lisatoetust selleks, et arutaksime veekaitse ja majandamise olukorda ka ÜRO säästva arengu millenniumi eesmärkide (SDG Sustainable Develompent Goals) valguses. Teatavasti on eesmärgi nr 6 teemaks „Tagada kõigile maailma inimestele juurdepääs veele ning kestlikele veeteenustele.““ ja sellel on omakorda mitmed alameesmärgid. Kesk ja Ida Euroopa GWP raames on … Loe edasi