Seminar “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

EESTI VEEÜHING korraldab 9. märtsil 2016.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn

Seminari “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

11.00 Avamine 

ETTEKANDED

11.05  „Põhjaveekogumite seisund ja meetmeprogramm veemajanduskavas 2015–2021” Kersti Türk,  Keskkonnaministeerium (Ettekande pdf)
11.35 „Eesti põhjaveebilanss viimastel aastatel” Kristiina Olesk,  Keskkonnaagentuur (Ettekande pdf)
12.00 „Eesti-Vene piiriülese põhjavee seire” Rein Perens,  Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
12.25 „Karsti hüdrogeoloogiast Kadaka küla ja Tuhala karstiala näitel” Oliver Koit,  Tallinna ülikooli Loodusteaduste instituut
12.50 „Eesti põhjaveeuuringute ajaloost” Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
13.15 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

13.45 Koosolekule registreerimine

14.00 Üldkoosolek

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Juhatuse tegevusaruanne
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. Muudatused liikmeskonnas
  5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
  6. Koostöö teiste ühendustega
  7. a. tööplaan
  8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.