Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“

Tallinna Tehnikaülikool, Eest Veeühing ja Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldavad:

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“ 


6. aprillil 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas Raja tn 15, ruum 119

11.00 Avamine

ETTEKANDED

11:05 „Väätsa prügila nõrgvee kääritamiskatsetest” Argo Kuusik, TTÜ doktorant

11:25 „Kuhu kaob Kurtna järvede vesi?“ Marko Vaino, TLÜ doktorant

11:25Kudjape prügila sulgemise keskkonnamõjust“ Kaur-Mikk Pehme, EMÜ doktorant

11:45 „Eesti jõgede maksimumäravoolu prognoosimisest“ Ottar Tamm, EMÜ doktorant

12:05 „Targad sademeveesüsteemidNils Kändler, TTÜ doktorant

12:25 „Avaveelised tehismärgalad põllumajandusliku hajureostuse vähendamiseks“  Kuno Kasak, PhD, TÜ teadur

 VAHEAEG

13:30 „Läänemere bakterite identifitseerimine DNA põhjal“ Peeter Laas, PhD, TTÜ vilistlane

13:50 „Vetikate kasutamine CO2 sidumiseks tööstuslikust suitsugaasist“ Lara Potkuiko, TTÜ doktorant

14:10 „Pinna- ja põhjavee vastastikmõjude uurimisest Tuhala karstialal”. Oliver Koit, TLÜ doktorant

14:30 Minu tööst vee-ettevõttes AS ELVESO  Toomas Teesalu, TTÜ vilistlane

14:50 Puukallistajast veeinseneriks“ Gertu Margus, TTÜ vilistlane

15:30 „Nigeeria veeharidusprogrammist“  Vahur Värk ja Vahur Tarkmees, EVEL 

Publiku lemmiku hääletamine

KONVERENTSI LÕPETAMINE

Registreerimine: maret.merisaar@ttu.ee või tel. 6202500