Seminar “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

Eesti Veeühing korraldab 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn
Seminari “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

12:00 Avamine

ETTEKANDED

12:10 „Tähelepanekuid tervikveemajanduse teemal” Arvo Järvet,  Eesti Veeühing

12:35 „Jõgede koormus Läänemerre” Peeter Ennet,  Keskkonnaagentuur

13:00 „Maaparandusalased tegevused tervikveemajanduse süsteemis” Tiiu Valdmaa,  Põllumajandusamet

13:25 „Soode loodusliku veereziimi taastamisest” Raimo Pajula,  Eesti Märgalade Ühing

13:50 Arutelu

Eesti Veeühingu üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33, Tallinn

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

14:15 Koosolekule registreerimine
14:30 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Esimehe, aseesimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
 6. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 7. GWP-Estonia asutamine
 8. Eesti esindaja valimine GWP CEE juhtkomiteesse
 9. a. tööplaan
 10. Algatatud küsimused

16:00 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)
Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.

Seminar “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

EESTI VEEÜHING korraldab 9. märtsil 2016.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn

Seminari “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

11.00 Avamine 

ETTEKANDED

11.05  „Põhjaveekogumite seisund ja meetmeprogramm veemajanduskavas 2015–2021” Kersti Türk,  Keskkonnaministeerium (Ettekande pdf)
11.35 „Eesti põhjaveebilanss viimastel aastatel” Kristiina Olesk,  Keskkonnaagentuur (Ettekande pdf)
12.00 „Eesti-Vene piiriülese põhjavee seire” Rein Perens,  Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
12.25 „Karsti hüdrogeoloogiast Kadaka küla ja Tuhala karstiala näitel” Oliver Koit,  Tallinna ülikooli Loodusteaduste instituut
12.50 „Eesti põhjaveeuuringute ajaloost” Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
13.15 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

13.45 Koosolekule registreerimine

14.00 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 6. Koostöö teiste ühendustega
 7. a. tööplaan
 8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.