Eesti vesiehitiste kultuuripärand 1918–2018

EESTI VEEÜHING
Korraldab 28. veebruaril 2018.a
Keskkonnaagentuuri saalis,
Mustamäe tee 33, Tallinn

Seminari “Eesti vesiehitiste kultuuripärand 1918–2018”

14.00 Avamine

ETTEKANDED

14.10 „Muinsuskaitsest pühendusega Euroopa kultuuripärandi aastale”
Riin Alatalu, Eesti Kunstiakadeemia

14.50 „Eesti vesiehitised aastail 1918–2018”
Arvo Järvet, Eesti Veeühing

15.15 „Vesitõkked Eesti 20. sajandi sõjalises ehituspärandis”
Robert Treufeldt, arhitektuuriajaloolane

Raamatu „LEO TEPAKS – Eesti hüdrotehnilise hariduse suurmees” esitlus

Eesti Veeühingu üldkoosolek

Eesti Veeühingu üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2018.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33, Tallinn
VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

12.00 Koosolekule registreerimine

12.15 Üldkoosolek
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Juhatuse tegevusaruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Muudatused liikmeskonnas
5. 2018.a. tööplaan
6. Veeühingu 25. aastapäeva tähistamine
7. Algatatud küsimused
8. Auliikme valimine

13.45 Koosoleku lõpp

Registreerimine:
https://doodle.com/poll/229thgpeewx8vxs8
ando@hvv.ee (Ando Laanesoo,
tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.

AASTALÕPU SEMINAR 2017: Tapa linn muutuste tuules

13.detsembril 2017 Tapa raudteejaama trahteris

Tegevuskava

10.00 Saabumine

10.10 Ettekanded

Aare Palmsalu, AS Tapa Vesi:  Tapa linna veemajandusest

Nele Rent, Muinsuskaitseameti maakonna vaneminspektor:  Tapa raudtejaam. Kultuuripärandi säilimise talumatu kergus

12.00 Tapa linna reoveepuhasti ja Moe piiritusetehase muuseumi külastus

14.15 Pidulik lõpetamine

 Osavõtjate registreerimine kuni 10. detsember 2017: ando@hvv.ee, tel 51 45 857.

Tallinna, Tartu ja Narva suunast on Tapale lihtne tulla, samuti tagasi sõita, rongiga: Narvast saabub rong Tapale 8.47, Tartust 9.47 ja Tallinnast 9.52. Tagasi väljuvad rongid Tapalt: Tartusse 16.03, Narva 16.27 ja Tallinna 16.30.

Osavõtutasu 10 EUR tasuda kohapeal.

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“

Tallinna Tehnikaülikool, Eest Veeühing ja Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldavad:

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“ 


6. aprillil 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas Raja tn 15, ruum 119

11.00 Avamine

ETTEKANDED

11:05 „Väätsa prügila nõrgvee kääritamiskatsetest” Argo Kuusik, TTÜ doktorant

11:25 „Kuhu kaob Kurtna järvede vesi?“ Marko Vaino, TLÜ doktorant

11:25Kudjape prügila sulgemise keskkonnamõjust“ Kaur-Mikk Pehme, EMÜ doktorant

11:45 „Eesti jõgede maksimumäravoolu prognoosimisest“ Ottar Tamm, EMÜ doktorant

12:05 „Targad sademeveesüsteemidNils Kändler, TTÜ doktorant

12:25 „Avaveelised tehismärgalad põllumajandusliku hajureostuse vähendamiseks“  Kuno Kasak, PhD, TÜ teadur

 VAHEAEG

13:30 „Läänemere bakterite identifitseerimine DNA põhjal“ Peeter Laas, PhD, TTÜ vilistlane

13:50 „Vetikate kasutamine CO2 sidumiseks tööstuslikust suitsugaasist“ Lara Potkuiko, TTÜ doktorant

14:10 „Pinna- ja põhjavee vastastikmõjude uurimisest Tuhala karstialal”. Oliver Koit, TLÜ doktorant

14:30 Minu tööst vee-ettevõttes AS ELVESO  Toomas Teesalu, TTÜ vilistlane

14:50 Puukallistajast veeinseneriks“ Gertu Margus, TTÜ vilistlane

15:30 „Nigeeria veeharidusprogrammist“  Vahur Värk ja Vahur Tarkmees, EVEL 

Publiku lemmiku hääletamine

KONVERENTSI LÕPETAMINE

Registreerimine: maret.merisaar@ttu.ee või tel. 6202500