Rahvusvaheline Veepäeva konverents “Sademevee majandamine”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustus- ja
Kanalisatsiooniinseneride Selts
Korraldavad 06. aprillil 2016 AS Tartu Veevärgis Tähe 118
http://www.tartuvesi.ee/kontakt
Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “Sademevee majandamine”

Kava

Ettekannete slaidid:

Planeeringute põhimõtete ja suundumuste kujundamine sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Levald
Kliimamuutuste mõjud sademevee majandamisele (pdf)  – Mait Sepp ja Arvo Järvet
Sademevee äravool ja kvaliteet Mustoja valgalal (pdf)  – Karin Pachel
Sademevee immutamise Raineo süsteem (pdf)  – Indrek Oidram
Sademevee majandamise väljakutsed (pdf) – Raili Kärmas
Inseneri vaatevinkel sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Piirsalu
Tartu linna sademevee majandamise kogemused ja visioon (pdf)  – Toomas Kapp
Võru linna sademevee majandamise kogemused ja visioon  (pdf)  –  Raiko Palm