Eesti Veeühing

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“

Tallinna Tehnikaülikool, Eest Veeühing ja Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldavad:

Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“ 


6. aprillil 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas Raja tn 15, ruum 119

11.00 Avamine

ETTEKANDED

11:05 „Väätsa prügila nõrgvee kääritamiskatsetest” Argo Kuusik, TTÜ doktorant

11:25 „Kuhu kaob Kurtna järvede vesi?“ Marko Vaino, TLÜ doktorant

11:25Kudjape prügila sulgemise keskkonnamõjust“ Kaur-Mikk Pehme, EMÜ doktorant

11:45 „Eesti jõgede maksimumäravoolu prognoosimisest“ Ottar Tamm, EMÜ doktorant

12:05 „Targad sademeveesüsteemidNils Kändler, TTÜ doktorant

12:25 „Avaveelised tehismärgalad põllumajandusliku hajureostuse vähendamiseks“  Kuno Kasak, PhD, TÜ teadur

 VAHEAEG

13:30 „Läänemere bakterite identifitseerimine DNA põhjal“ Peeter Laas, PhD, TTÜ vilistlane

13:50 „Vetikate kasutamine CO2 sidumiseks tööstuslikust suitsugaasist“ Lara Potkuiko, TTÜ doktorant

14:10 „Pinna- ja põhjavee vastastikmõjude uurimisest Tuhala karstialal”. Oliver Koit, TLÜ doktorant

14:30 Minu tööst vee-ettevõttes AS ELVESO  Toomas Teesalu, TTÜ vilistlane

14:50 Puukallistajast veeinseneriks“ Gertu Margus, TTÜ vilistlane

15:30 „Nigeeria veeharidusprogrammist“  Vahur Värk ja Vahur Tarkmees, EVEL 

Publiku lemmiku hääletamine

KONVERENTSI LÕPETAMINE

Registreerimine: maret.merisaar@ttu.ee või tel. 6202500

Seminar “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

Eesti Veeühing korraldab 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn
Seminari “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

12:00 Avamine

ETTEKANDED

12:10 „Tähelepanekuid tervikveemajanduse teemal” Arvo Järvet,  Eesti Veeühing

12:35 „Jõgede koormus Läänemerre” Peeter Ennet,  Keskkonnaagentuur

13:00 „Maaparandusalased tegevused tervikveemajanduse süsteemis” Tiiu Valdmaa,  Põllumajandusamet

13:25 „Soode loodusliku veereziimi taastamisest” Raimo Pajula,  Eesti Märgalade Ühing

13:50 Arutelu

Eesti Veeühingu üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33, Tallinn

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

14:15 Koosolekule registreerimine
14:30 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Esimehe, aseesimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
 6. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 7. GWP-Estonia asutamine
 8. Eesti esindaja valimine GWP CEE juhtkomiteesse
 9. a. tööplaan
 10. Algatatud küsimused

16:00 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)
Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.

Rahvusvaheline Veepäeva konverents “Sademevee majandamine”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustus- ja
Kanalisatsiooniinseneride Selts
Korraldavad 06. aprillil 2016 AS Tartu Veevärgis Tähe 118
http://www.tartuvesi.ee/kontakt
Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “Sademevee majandamine”

Kava

Ettekannete slaidid:

Planeeringute põhimõtete ja suundumuste kujundamine sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Levald
Kliimamuutuste mõjud sademevee majandamisele (pdf)  – Mait Sepp ja Arvo Järvet
Sademevee äravool ja kvaliteet Mustoja valgalal (pdf)  – Karin Pachel
Sademevee immutamise Raineo süsteem (pdf)  – Indrek Oidram
Sademevee majandamise väljakutsed (pdf) – Raili Kärmas
Inseneri vaatevinkel sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Piirsalu
Tartu linna sademevee majandamise kogemused ja visioon (pdf)  – Toomas Kapp
Võru linna sademevee majandamise kogemused ja visioon  (pdf)  –  Raiko Palm

 

Seminar “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

EESTI VEEÜHING korraldab 9. märtsil 2016.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn

Seminari “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

11.00 Avamine 

ETTEKANDED

11.05  „Põhjaveekogumite seisund ja meetmeprogramm veemajanduskavas 2015–2021” Kersti Türk,  Keskkonnaministeerium (Ettekande pdf)
11.35 „Eesti põhjaveebilanss viimastel aastatel” Kristiina Olesk,  Keskkonnaagentuur (Ettekande pdf)
12.00 „Eesti-Vene piiriülese põhjavee seire” Rein Perens,  Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
12.25 „Karsti hüdrogeoloogiast Kadaka küla ja Tuhala karstiala näitel” Oliver Koit,  Tallinna ülikooli Loodusteaduste instituut
12.50 „Eesti põhjaveeuuringute ajaloost” Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
13.15 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

13.45 Koosolekule registreerimine

14.00 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 6. Koostöö teiste ühendustega
 7. a. tööplaan
 8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.