Koolitused

Kutsestandardipõhised koolitused

Hüdrogeoloogilise modelleerimise koolitused

Sissejuhatus hüdrogeoloogilisse modelleerimisse programmi FREEWAT baasil