Juhatus

Toomas Tamm –  esimees
Arvo Järvet – aseesimees (ajarvet@ut.ee)
Ando Laanesoo
Maile Polikarpus
Elve Lode
Karin Pachel
Maret Merisaar

Revisjonikomisjon:
Arno Ilves,
Riho Karu
Toivo Tähtjärv.