Juhatus

Arvo Järvet – esimees (ajarvet@ut.ee)
Toomas Tamm – aseesimees
Ando Laanesoo
Maile Polikarpus
Elve Lode
Karin Pachel
Maret Merisaar

Revisjonikomisjon:
Arno Ilves,
Riho Karu
Toivo Tähtjärv.