Seminar “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

Eesti Veeühing korraldab 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn
Seminari “Integreeritud veemajanduse korraldamine”

12:00 Avamine

ETTEKANDED

12:10 „Tähelepanekuid tervikveemajanduse teemal” Arvo Järvet,  Eesti Veeühing

12:35 „Jõgede koormus Läänemerre” Peeter Ennet,  Keskkonnaagentuur

13:00 „Maaparandusalased tegevused tervikveemajanduse süsteemis” Tiiu Valdmaa,  Põllumajandusamet

13:25 „Soode loodusliku veereziimi taastamisest” Raimo Pajula,  Eesti Märgalade Ühing

13:50 Arutelu

Eesti Veeühingu üldkoosolek toimub 28. veebruaril 2017.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33, Tallinn

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

14:15 Koosolekule registreerimine
14:30 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Esimehe, aseesimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
 6. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 7. GWP-Estonia asutamine
 8. Eesti esindaja valimine GWP CEE juhtkomiteesse
 9. a. tööplaan
 10. Algatatud küsimused

16:00 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)
Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.

Rahvusvaheline Veepäeva konverents “Sademevee majandamine”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustus- ja
Kanalisatsiooniinseneride Selts
Korraldavad 06. aprillil 2016 AS Tartu Veevärgis Tähe 118
http://www.tartuvesi.ee/kontakt
Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “Sademevee majandamine”

Kava

Ettekannete slaidid:

Planeeringute põhimõtete ja suundumuste kujundamine sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Levald
Kliimamuutuste mõjud sademevee majandamisele (pdf)  – Mait Sepp ja Arvo Järvet
Sademevee äravool ja kvaliteet Mustoja valgalal (pdf)  – Karin Pachel
Sademevee immutamise Raineo süsteem (pdf)  – Indrek Oidram
Sademevee majandamise väljakutsed (pdf) – Raili Kärmas
Inseneri vaatevinkel sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Piirsalu
Tartu linna sademevee majandamise kogemused ja visioon (pdf)  – Toomas Kapp
Võru linna sademevee majandamise kogemused ja visioon  (pdf)  –  Raiko Palm

 

Seminar “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

EESTI VEEÜHING korraldab 9. märtsil 2016.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn

Seminari “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

11.00 Avamine 

ETTEKANDED

11.05  „Põhjaveekogumite seisund ja meetmeprogramm veemajanduskavas 2015–2021” Kersti Türk,  Keskkonnaministeerium (Ettekande pdf)
11.35 „Eesti põhjaveebilanss viimastel aastatel” Kristiina Olesk,  Keskkonnaagentuur (Ettekande pdf)
12.00 „Eesti-Vene piiriülese põhjavee seire” Rein Perens,  Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
12.25 „Karsti hüdrogeoloogiast Kadaka küla ja Tuhala karstiala näitel” Oliver Koit,  Tallinna ülikooli Loodusteaduste instituut
12.50 „Eesti põhjaveeuuringute ajaloost” Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
13.15 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

13.45 Koosolekule registreerimine

14.00 Üldkoosolek

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Juhatuse tegevusaruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Muudatused liikmeskonnas
 5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
 6. Koostöö teiste ühendustega
 7. a. tööplaan
 8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.