Rahvusvaheline Veepäeva konverents “Sademevee majandamine”

Eesti Vee-ettevõtete Liit, Eesti Veeühing ja Eesti Veevarustus- ja
Kanalisatsiooniinseneride Selts
Korraldavad 06. aprillil 2016 AS Tartu Veevärgis Tähe 118
http://www.tartuvesi.ee/kontakt
Rahvusvahelist Veepäeva tähistava konverentsi “Sademevee majandamine”

Kava

Ettekannete slaidid:

Planeeringute põhimõtete ja suundumuste kujundamine sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Levald
Kliimamuutuste mõjud sademevee majandamisele (pdf)  – Mait Sepp ja Arvo Järvet
Sademevee äravool ja kvaliteet Mustoja valgalal (pdf)  – Karin Pachel
Sademevee immutamise Raineo süsteem (pdf)  – Indrek Oidram
Sademevee majandamise väljakutsed (pdf) – Raili Kärmas
Inseneri vaatevinkel sademevee majandamisel (pdf)  – Andres Piirsalu
Tartu linna sademevee majandamise kogemused ja visioon (pdf)  – Toomas Kapp
Võru linna sademevee majandamise kogemused ja visioon  (pdf)  –  Raiko Palm

 

Seminar “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

EESTI VEEÜHING korraldab 9. märtsil 2016.a Keskkonnaagentuuri saalis, Mustamäe tee 33,  Tallinn

Seminari “Eesti põhjavesi ja selle seisund”

11.00 Avamine 

ETTEKANDED

11.05  „Põhjaveekogumite seisund ja meetmeprogramm veemajanduskavas 2015–2021” Kersti Türk,  Keskkonnaministeerium (Ettekande pdf)
11.35 „Eesti põhjaveebilanss viimastel aastatel” Kristiina Olesk,  Keskkonnaagentuur (Ettekande pdf)
12.00 „Eesti-Vene piiriülese põhjavee seire” Rein Perens,  Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
12.25 „Karsti hüdrogeoloogiast Kadaka küla ja Tuhala karstiala näitel” Oliver Koit,  Tallinna ülikooli Loodusteaduste instituut
12.50 „Eesti põhjaveeuuringute ajaloost” Rein Perens, Eesti Geoloogiakeskus (Ettekande pdf)
13.15 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

13.45 Koosolekule registreerimine

14.00 Üldkoosolek

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Juhatuse tegevusaruanne
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. Muudatused liikmeskonnas
  5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
  6. Koostöö teiste ühendustega
  7. a. tööplaan
  8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Registreerimine: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857)

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.